Skal du grave?

Hvis du skal grave i kommunal grunn eller inntil kommunale installasjoner, som for eksempel vann- og avløpsanlegg, må du melde fra til oss om dette. Du kan ikke begynne å grave før du har fått tillatelse fra kommunen.

Her kan du lese Nesodden kommunes Retningslinjer for graving i vei (PDF, 666 kB).

 

Hensikten med disse retningslinjene er å ivareta kommunens investeringer i veier og teknisk infrastruktur, og å sørge for at ulempene ved graving i veier blir minst mulig for trafikanter og beboere.

 

Hvordan søker jeg?

Søknad om gravetillatelse gjør du via https://gravemelding.no

 

Her vil du også finne nødvendig informasjon i forbindelse med gravingen.

 

Hva koster det å søke om gravetillatelse?

Kontrollgebyr: Kr 2500,- pr tillatelse gitt etter søknad (avslag gir ikke gebyr).

 

Forringelsesgebyr: Kr 100,- pr m2 asfaltert trafikkareal som graves opp på kommunal grunn.

 

Kr. 50,- pr m2 for ikke-asfalterte områder.

 

For opparbeidede parker og friområder avtales gebyr særskilt. 

 

Kontaktinformasjon

For mer informasjon, kontakt driftssjef for infrastruktur og vannmiljø:

Roger Taaje på tlf. 66 96 44 51 eller 92 84 16 00.

 

E-post: roger.taaje@nesodden.kommune.no