Bygge, rive eller endre?

Bygge rive eller endre

Byggesaksveiledningen

Byggesaksveiledningen veileder deg i byggesaker, og hjelper deg å forstå hvilke bestemmelser som gjelder for din eiendom.

Du kan bestille time for å veiledning i byggesaker. Da får du snakke med en byggesaksveileder. Du kan velge mellom ringeavtale, kort møte og forhåndskonferanse.

Mer informasjon

Må jeg søke?

Noen mindre tiltak trenger du ikke søke kommunen om. Du er likevel ansvarlig for byggearbeidet, og du må fortsatt følge plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift, kommuneplanen, reguleringsplaner og kommunale vedtekter. 

Mer informasjon

Har du bygget noe som er unntatt søknadsplikt?

Har du satt opp en garasje, tilbygg eller annen bygning som er unntatt søknadsplikt, må du gi beskjed til kommunen. Dette fordi kommunen skal kunne føre tiltaket inn i Matrikkelen (nasjonalt register for eiendommer, adresser og bygninger) og oppdatere sine kart over området.

Mer informasjon

Slik søker du på egenhånd
Komplett byggesøknad

Kommunens saksbehandling går raskere hvis søknaden ikke inneholder feil og mangler.

Her finner du kommunens sjekklister for byggesaker som byggesaksbehandlerne benytter ved gjennomgang av saker:

 

Sjekklister:

 

 

Søknad om ferdigattest og midlertidig brukstillatelse (PDF, 111 kB)

 

Søknad om igangsettingstillatelse (PDF, 113 kB)

 

Søknad om utslippstillatelse (PDF, 158 kB)

 

Matrikkelskjema (PDF, 176 kB)

 

Veileding til hva som kreves av tegninger som skal vedlegges en byggesak:

Tegninger - hva kreves? (PDF, 438 kB)

 

Byggesaksavdelingens sjekkliste for tegninger (DOCX, 17 kB)

 

Sjekklisten er ment som et hjelpemiddel for ansvarlig søkere og tiltakshavere (byggherrer) til å utarbeide søknader. Listen er ikke nødvendigvis uttømmende og kommunen kan i visse tilfeller ha behov for ytterligere dokumentasjon i enkelte saker.

 

 

 

 

 

Om dispensasjoner

Det finnes arealplaner for alle eiendommer i kommunen. Det kan være både kommuneplanens arealdel  og lokale reguleringsplaner som gjelder for din eiendom. Planene viser hvordan eiendommen din kan brukes, og er juridisk bindene.

Hvis du ønsker å bygge, dele, rive eller endre noe som er i strid med planene, må du søke om dispensasjon.

Mer informasjon

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for byggesøknader er lovbestemt til 3-12 uker.

Mer informasjon

Klage på vedtak i plan- og byggesaker

Etter forvaltningsloven kan du som hovedregel klage på alle enkeltvedtak.

Mer informasjon

Ferdigattest og brukstillatelse

Du kan ikke ta i bruk det du har bygget før kommunen har gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Søknaden skal sendes til kommunen som har gitt byggetillatelsen.

Mer informasjon

Gratis energisjekk av din bolig

Nå kan du enkelt finne det beste energitiltaket for din bolig, og se hvor du har mest å spare – både energi og penger.

Mer informasjon

Skal du grave?

Hvis du skal grave i kommunal grunn eller inntil kommunale installasjoner, som for eksempel vann- og avløpsanlegg, må du melde fra til oss om dette. Du kan ikke begynne å grave før du har fått tillatelse fra kommunen.

Mer informasjon

Innsyn i byggesaker

Fra 30. mars 2016 gjorde kommunen dokumenter som inngår i byggesaker tilgjengelige på nett. Dokumentene kan lastes ned direkte fra våre nettsider.

Mer informasjon

Fant du det du lette etter?