Vedlikehold av kommunens bygg og brygger på Steilene

Klikk for stort bilde 

Kort om prosjektet

Nødvendig vedlikehold av kommunens bygningsmasse og brygger på Steilene. Bestyrerboligen vil få nytt tak i skifersten og nye nedløpsrenner i zink samt bli malt i originalfarger utvendig. Borgen vil få reparert omfattende råteskader samt få reparert nedløpsrenner og beslag. Taksten vil også bli reparert, og bygningen vil bli malt utvendig. Det vil også bli oppført en ny 50 meter lang publikumsbrygge ved Tapperiet/dypvannsbryggen. Tiltakene er vedtatt av Nesodden kommunes kriseledelse, og er finansiert gjennom Korona-midler.

 

Oppstart og avslutning

Arbeidet startet opp i august 2020 og er planlagt ferdigstilt i oktober/november.