Vann- og avløpsanlegg Solbergskogen

Klikk for stort bildeAnleggsarbeidene i Solbergskogen  

Kort om prosjektet

Nesodden kommune bygger vann og avløpsnett i Solbergskogen. Prosjektet omfatter etablering av en trasé med ca. 2,2 km med vann- og avløpsledninger i Fjordveien, St. Hansveien og Storebakken. 65 eiendommer skal kunne tilknyttes nettet når det er ferdigstilt. Tiltaket er bra for vannmiljøet i Bunnefjorden, fordi avløpsvannet fra boliger nå vil føres til kommunalt nett for behandling. Entreprenør er Leif Grimsrud AS

 

Oppstart og avslutning

Prosjektet ble startet opp 15. april 2020 og er planlagt ferdigstilt i april 2021.