Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

VA-anlegg i øvre del av Torvvik

Kort om prosjektet:

Nesodden kommune har planlagt å starte et vann- og avløpsprosjekt i øvre del av Torvvik. Dette innebærer etablering av selvfalls vann- og avløpsnett fra Kirkeåsveien til Solliaveien. 

Ansvarlig entreprenør: Fossum anlegg AS

 

 

Oppstart og ferdigstillelse:

Graving startet opp i november 2021. Gjennomføringstid ca. 1/2 år.