VA-anlegg i øvre del av Torvvik

Klikk for stort bilde 

Kort om prosjektet:

Nesodden kommune har planlagt å starte et vann- og avløpsprosjekt i øvre del av Torvvik. Dette innebærer etablering av selvfalls vann- og avløpsnett fra Kirkeåsveien til Solliaveien.

Prosjekteringen gjennomføres av Afry og er planlagt lagt ut på anbud i tidlig 2021.

 

Oppstart og ferdigstillelse:

Planlagt oppstart er i løpet av 1. kvartal 2021 eller tidlig 2. kvartal. Gjennomføringstid ca. 1/2 år.