Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

VA-anlegg i Nedre og Øvre Utsiktsveien

Kort om prosjektet:

Nesodden kommune har planlagt å starte et vann- og avløpsprosjekt i Utsiktsveien. Dette innebærer at Nedre Utsiktsvei vil få vann- og avløpsnett lagt i veien, samt  utbedring av vei og veibelysning. Det skal også etableres en overvannsledning for både Øvre og Nedre Utsiktsvei.

Planen for gjennomføring er at arbeidene startes i nordenden for å så gå trinnvis sørover.

Ansvarlig entreprenør: Fossum anlegg AS

Oppstart og avslutning:

Oppstart  3 januar 2022. Gjennomføringstid ca. 1.år.