VA-anlegg i Nedre og Øvre Utsiktsveien

Klikk for stort bilde 

Kort om prosjektet:

Nesodden kommune har planlagt å starte et vann- og avløpsprosjekt i Utsiktsveien. Dette innebærer at Nedre Utsiktsvei vil få vann- og avløpsnett lagt i veien, samt utbedring av vei og veibelysning. Det skal også etableres en overvannsledning for både Øvre og Nedre Utsiktsvei.

Prosjektet er ferdig prosjektert.


Oppstart og avslutning:

Oppstart i løpet av 1. kvartal 2021. Gjennomføringstid ca 1.år.