Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

VA-anlegg fra Skoleveien via Seterveien og Beksrudveien til Dalboveien

Kort om prosjektet:

Det skal etableres vann- og avløpsanlegg i Seterveien og Beksrudveien.


 

Beskrivelse av prosjektet:

Prosjektet er et ledd i fremføring av vann og avløp i området men samtidig hovedvannledning til framtidig høydebasseng på Svestad / Nordstrand og Dalbo. Med bistand fra Afry som prosjekterende er det planlagt en løsning med trasé fra Skoleveien via Seterveien og Beksrudveien til Dalboveien. Grunnet utfordrende terrengforhold i området etableres avløpsnettet som et trykkavløpssystem.

 

Foreløpig fremdriftsplan for prosjektet:

 

Prosjektet venter på byggetillatelse fra bygningsmyndighetene. Deretter vil kommunen anskaffe entreprenør for utførelse av arbeidet. Arbeidet settes i gang kort tid etter anskaffelsen er gjennomført.

 

Forventet oppstart: 1. kvartal 2022. 

 

Ferdigstillelse: 4. kvartal 2022.