Sjøledning fra Nesodden til Asker

 Klikk for stort bildeMidlertidig lagring av sjøledninger på Bålerud i Svartskog. 

Kort om prosjektet

Det skal etableres en sjøledning for overføring av avløpsvann fra Buhrestua på Nesodden til VEAS sitt anlegg på Slemmestad i Asker. Sjøledningen er på drøye 16 kilometer og går fra Buhrestua renseanlegg via Alværn pumpestasjon til VEAS sitt avløpsanlegg på Slemmestad.

 

I prosjektet inngår en forlengelse av eksisterende overløpsledning fra Buhrestua. Det legges også en vannledning ut i sjøen på Slemmestadsiden som tilrettelegger for en ny overføringsledning ved en senere anledning. Prosjektet er den første av to entrepriser. I andre entreprise, som starter opp i september 2020, inngår ombygging av Buhrestua renseanlegg til en ren pumpestasjon, og ombygginger på Alværn pumpestasjon.

 

Oppstart og avslutning

Prosjektet startet opp 4. kvartal 2019 og er planlagt ferdigstilt i september 2020.