Oppgradering til LED veilysanlegg

Klikk for stort bilde Zeke Whiteout, Unsplash  

Kort om prosjektet

Kommunen har ansvar for veilys langs kommunale og private veier, samt fylkeskommunale veier med årsdøgntrafikk over 3000. Det meste av eksisterende veilysanlegg er i dårlig forfatning og trenger modernisering. Veilysene skal oppgradering til LED-belysning, noe som vil redusere energiforbruket og redusere CO2-utslippene. Ekstern lys-styring vil redusere vedlikeholdskostnader og driftsutgifter. 

 

Oppstart og avslutning

Kartlegging og merking av eksisterende belysning er gjennomført. Styringssystem og armatur anskaffes høst 2020. Forventet oppstart for selve monteringen/utskifting er 2021. Strategien for utskifting vil basere seg på kartleggingen.

 

Mer informasjon

Se Framsikt for mer informasjon.