Oppgradering av Fundingrudveien

Klikk for stort bilde 

Kort om prosjektet

Fundingrudveien er i svært dårlig forfatning og har betydelige utfordringer knyttet til bæreevne og manglende drenering. Kommunen har innvilget et ekstraordinært investeringstilskudd til oppgradering av strekningen for å styrke lokalt næringsliv.

 

Veien vil i denne perioden være stengt for gjennomkjøring for bil i ukedagene. Innkjøring vil da være via Midtveien. Strekningen vil i hele perioden være åpent for gjennomkjøring på sykkel. Det blir etablert en alternativ trase for adkomst til Kjensliveien. I helgene vil det være fri ferdsel. Entreprenør er Haug entreprenørservice.


Oppstart og avslutning

Arbeidene starter mandag 10. august og vil vare i ca. seks uker.


Mer informasjon

Se Framsikt for mer informasjon.

Kontaktpersoner:
Driftsleder Roger Taaje
Telefon: 928 41 600
E-post:  
Samferdsel@nesodden.kommune.no

Entrepenør Tom Haug
Telefon: 906 72 150
E-post: tom@haug-as.no