Midlertidig innfartsparkering Håkonskastet

Klikk for stort bilde 

Kort om prosjektet

Fylkeskommunen har gitt tillatelse til at den eksisterende avkjørselen ved Håkonkastet/Vardendumpa kan utvides til en midlertidig innfartsparkering med maks 50 p-plasser. Kommunen har gjennomført en enkel oppgradering av plassen, slik at den kan fungere som en mindre innfartsparkering fram til reguleringsplan og ny kryssløsning foreligger.

 

Oppstart og avslutning

Innfartsparkeringen på Håkonskastet/Vardendumpa åpnet august 2020.Mer informasjon

Se Framsikt for mer informasjon.