Midlertidig innfartsparkering Fagerstrand

Klikk for stort bilde 

Kort om prosjektet

Det er etablert midlertidig innfartsparkering i krysset Fagerstrandbakken/Drøbakveien. Tiltaket er et strakstiltak for å løse parkeringsproblematikken som har vært ekstra prekær i sommer hvor mange har vært hjemme og benyttet seg av friområdene. Parkering er i strid med arealformålet på eiendommen, og det vil derfor søkes om midlertidig dispensasjon fra formålet, slik at eiendommen kan fungere som innfartsparkering frem til annet formål realiseres. Samferdsel vil se på andre mulige lokasjoner for innfartsparkering da det er behov for en permanent innfartsparkering på Fagerstrand.

Oppstart og avslutning

Innfartsparkeringen på Fagerstrand åpnet august 2020.