Kumrenovering

Klikk for stort bildeStøpt kumbunn etter kumrenovering  

Kort om prosjektet

På Nesodden har vi flere eldre betongkummer der det ofte forekommer sprekkdannelser og forskyvninger av betongringer på grunn av belastning og dårlige grunnforhold. Det er derfor satt av ressurser for å renovere og sanere slike kummer for å minimere belastningen på renseanleggene. 

 

Vannkummer er et av de kritiske punktene på drikkevannsnettet. Armaturer som ofte består av eldre ventiler og dårlige koblinger forårsaker lekkasjer på drikkevannsnettet. Det er satt av store ressurser for å kartlegge og sanere disse kummene slik at vi ikke får drikkevann på avveie.
 

Oppstart og avslutning

Arbeidet pågår løpende gjennom hele året ved behov og ferdigstilles fortløpende.

 

Mer informasjon

Rehabilitering vann, prosjektnr.: 1002

Rehabilitering avløp, prosjektnr.: 1302