Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Kumrenovering og rehabilitering av VA

Klikk for stort bildeStøpt kumbunn etter kumrenovering Kort om prosjektet

Rehabilitering og sanering av vann- og avløpsnettet er en svært viktig del av arbeidene som utføres av vår driftsavdeling. Vi har områder i kommunen med kummer og rør i bakken fra 50- og 60-tallet som trenger renovering. I tillegg til at våre abonnenter får bedre sanitærforhold og rent vann i springen har denne rehabiliteringen stor påvirkning på miljøet vårt. Innlekking av fremmedvann belaster avløpsnettet og renseanleggene og er et stadig økende problem grunnet klimaendringer. For å redusere utlekkingen av drikkevann på nettet vårt er det bl.a. etablert sonevannmålere for å kunne oppdage stort nattforbruk som kan indikere lekkasje.

Kommunen jobber også tett med eksterne aktører som tilbyr strømpekjøring, utblokking, graving og kumrenovering  for å øke fornyingstakten på VA-nettet. No-Dig løsningene som blir utført er i tillegg til tidsbesparende også svært kostnadsbesparende kontra tradisjonell graving i mange tilfeller.

 


Oppstart og avslutning

Arbeidet pågår løpende gjennom hele året ved behov og ferdigstilles fortløpende.

 

Mer informasjon

Rehabilitering vann, prosjektnr.: 1002

Rehabilitering avløp, prosjektnr.: 1302