Forbedring av trafikksikkerheten i Kjartan Veldes vei/ved Berger skole

Nesodden videregående skole - Klikk for stort bilde 

Kort om prosjektet

Trafikksikkerheten i Kjartan Veldes vei er ikke tilfredsstillende. Veien er for smal til at to biler kan passere hverandre, med det resultat at biler kjører opp på fortauet.

 

For å bedre situasjonen vil strekningen bli stengt for innkjøring (med unntak av varelevering) i tidsrommet 07.00-17.00 på hverdager. Det etableres en "kiss&ride"/avslippssone i snusirkelen utenfor videregående skole. Det etableres også en overbygd sykkelparkering ved parkeringsplassen til Berger skole. Entreprenør er Grimsrud maskinentreprenør.

 

Oppstart og avslutning

Breddeutvidelse og asfaltering er gjennomført. Oppsetting av sykkelskur, samt merking og skilting gjennomføres i løpet av august/september.