Drøbakveien VA-anlegg

Klikk for stort bilde 

Kort om prosjektet:

Kommunen legger vann og avløp langs Drøbakveien fra innkjøringen til Strandlia og videre til avkjøringen til Agnorveien der et privat VA-lag skal koble seg på kommunalt nett. Dette utføres for å redusere potensielle og eksisterende utslipp fra private avløpsanlegg i området. For å kunne levere nok vanntrykk til Agnorveien skal det etableres en trykkøkningsstasjon med overbygg.

For å kunne legge vann- og avløpsledningene i frostfri dybde vil det bli noe skyting på anlegget ettersom det er mye fjell i grunnen.

Fossum Anlegg AS er utførende entreprenør.


Oppstart og avslutning:

Oppstart var i august 2020. Planlagt ferdigstilt innen sommeren 2021.