Bleksli sperredam

Klikk for stort bildeDet blir gravd flere meter ned til fast fjell for støping av den nye betongdammen. 

Kort om prosjektet

Blekslitjern er hovedvannkilden til Nesodden kommune og spiller en helt sentral rolle i den kommunale drikkevannsdistribusjonen. Det er to dammer som demmer opp tjernet; en hoveddam av betong foran Bleksli vannverk, og en såkalt sperredam laget av jordfylling som ligger nord for vannverket, nærmere fylkesvei 157.

 

Dammene tilfredsstiller ikke krav til damsikkerhet iht. damsikkerhetsforskriften (forvaltes av Norges Vassdrags- og energidirektorat, NVE), og det er derfor nødvendig å erstatte disse. Damprosjektet på Bleksli er delt opp i etapper, og bygging av en ny sperredam nord for vannverket gjennomføres først. Her vil det bli bygget en ny sperredam i betong bak den eksisterende sperredammen. Entreprenør er KF Entreprenør AS.

 

Oppstart og avslutning

Prosjektet startet opp 27. juli 2020 og er planlagt ferdigstilt 21. desember 2020.