Fremtidens Nesodden – skolestruktur og utviklingen av Tangen sentrum

Det pågår for tiden to omfattende prosesser som vil ha betydning for Nesodden i mange år fremover: Hvordan skal fremtidens skolestruktur være og hvilken utvikling ønsker vi for Tangen sentrum. På kommunens hjemmesider finner du allerede mye informasjon om begge prosjektene, om hvordan du kan holde deg informert og om hvordan du kan medvirke.

 

Samleside for informasjon

Samtidig er begge prosessene omfattende og griper inn i hverandre, og dette er en samleside som skal gjøre det enklere både å få en oversikt over arbeidet som er gjort, over arbeidet i tiden fremover, og hvordan du kan medvirke. Her vil du bl.a. finne en digital tidslinje med en overordnet milepælsoversikt som viser gangen i prosessene, og det er også mulig å fordype seg ved å klikke seg inn på de ulike vedtakene og rapportene. Du vil også finne en samling av ofte stilte spørsmål og svar, og en ordliste som skal gjøre det enklere å forstå faguttrykkene som blir brukt.

Tett sammenheng mellom prosessene

Arbeidet med ny skolestruktur og planene for Tangen sentrum henger sammen, fordi målet med parallelloppdraget er å belyse ulike muligheter før det endelige vedtaket om skolestruktur fattes. På den måten får politikerne et best mulig beslutningsgrunnlag. Det er viktig å merke seg at prosessene knyttet til parallelloppdraget ikke låser beslutningene som skal fattes i skolestruktursaken.
 

Tidslinje for utvikling av Tangen sentrum og skolestruktur   Innbyggerundersøkelse om parallelloppdraget

 

Mandag 19. oktober er det møte i Skole- og oppvekstutvalget. En av sakene som skal opp handler om uteareal for skoleelever. Se kommunalsjef Merete Hansen og prosjektleder Veslemøy Spieler informere om skolebygg, utearealer og prosessen videre.

Her kan du lese dokumenter knyttet til vurderingen av ny skolestruktur på Nesodden:

 

Medvirkning og brukermedvirkning handler om at brukere av en tjeneste skal kunne si sin mening om hvordan tjenesten skal utvikles. Brukeren skal ha innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet.
 

 

Skolebygget fra uteområdet vårt

Medvirkning og brukermedvirkning handler om at brukere av en tjeneste skal kunne si sin mening om hvordan tjenesten skal utvikles. Brukeren skal ha innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet.

Medvirkning og brukermedvirkning handler om at brukere av en tjeneste skal kunne si sin mening om hvordan tjenesten skal utvikles. Brukeren skal ha innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet.
 

 

Medvirkning og brukermedvirkning handler om at brukere av en tjeneste skal kunne si sin mening om hvordan tjenesten skal utvikles. Brukeren skal ha innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet.

Medvirkning og brukermedvirkning handler om at brukere av en tjeneste skal kunne si sin mening om hvordan tjenesten skal utvikles. Brukeren skal ha innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet.

Medvirkning og brukermedvirkning handler om at brukere av en tjeneste skal kunne si sin mening om hvordan tjenesten skal utvikles. Brukeren skal ha innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet.

Medvirkning og brukermedvirkning handler om at brukere av en tjeneste skal kunne si sin mening om hvordan tjenesten skal utvikles. Brukeren skal ha innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet.

 

 

Medvirkning og brukermedvirkning handler om at brukere av en tjeneste skal kunne si sin mening om hvordan tjenesten skal utvikles. Brukeren skal ha innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet.

 

Frist for innspill er 15.august og vi vil gjerne høre hva du mener om hvordan Tangen sentrum skal utvikles i fremtiden!

 

I forslaget til Team Spol er arealet mellom Tangenten og speiderhuset holdt fri for boliger, slik at det skal være større fleksibilitet for fremtidig bruk, som for eksempel at skolene kan utvides ved behov. Teamet viser en ny forbindelse gjennom Tangenten som skaper bedre flyt fra Tangen senter og inn til skoleområdet.

 

Forslaget til Team Jaja viser hvordan barneskolen kan bevares i stor grad. De viser også hvordan arealet mellom Tangenten og barneskolen kan legges til rette for aktiviserende uterom med barnehage/ SFO, steder for ballspill og for å bare være sammen. 

Teamet har lagt småhusbebyggelse i deler av området, slik at det skal være flere folk i området til flere tider av døgnet. Team Jaja har også foreslått en kultursti som strekker seg fra Skoklefall til Nesoddtangen.  

Forslaget til Team Lie Øyen viser hvordan boliger kan legges på flere steder i kombinasjon med nærings- og kulturbebyggelse for å skape liv og bevegelse gjennom Tangen sentrum.

Vi vil gjerne høre hva du mener om hvordan Tangen sentrum skal utvikles i fremtiden! 

Kommunestyret fattet 17. juni 2020 følgende vedtak om minimum kvadratmeter utearealer på skoler og behov for videre utredning om skolestrukturen på Nesodden.

Den 15.06.2020 presenterte arkitekt-teamene sine endelige bidrag i parallelloppdraget for Tangen sentrum. Under kan du se opptak av møtet.

 

Til teamenes prosjekter, plansjer og presentasjoner.

 

Blomstringstid på Nesoddtunet.

Foto MMB


Den 15.06.2020 presenterte arkitekt-teamene sine endelige bidrag i parallelloppdraget for Tangen sentrum. Under finner dere teamenes prosjekter, plansjer og presentasjoner.

Se videoopptak av møtet.

 

Tidslinje for utvikling av Tangen sentrum

 

   

     

 

Nesodden kommune inviterer til åpent møte om utvikling av Tangen sentrum