Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til informasjon om koronavirus

Stedsutvikling: Tangen sentrum og ny skolestruktur

Nesodden kommune utsetter endelige presentasjoner av parallelloppdraget til mandag 15.juni kl. 18:00. Fra 15.juni åpner regjeringen for arrangementer med inntil 200 personer.

 

Kommunen ønsker velkommen til et åpent møte mandag 15.juni kl. 18:00 der teamene presenterer sine endelige forslag til hvordan Tangen sentrum kan utvikles i fremtiden. Møtet vil være i kafeområdet i første etasje på Tangenten.

 

Møtet strømmes direkte på kommunens nettside, og opptaket av presentasjonene blir også liggende tilgjengelig der.

 

Påmelding

Du må melde deg på og påmelding er bindende.

Du kan sende påmelding med fullt navn til tangen.sentrum@nesodden.kommune.no

 

Det er krav om bindende påmelding for å sikre at vi ikke blir for mange, og i tilfelle det skulle være behov for smittesporing blant møtedeltagerne i etterkant. 

 

Gikk du glipp av vår livesesjon med Jaja architects? Du kan nå se den i opptak på kommunens Facebook-side.

 

Trykk på denne lenken for å se opptaket: https://www.facebook.com/Nesoddenkommune/videos/222807619004247/ 

 

Dere finner opptak av livesesjonen vi hadde med SPOL architects på kommunens Facebookside. Trykk på lenken: https://www.facebook.com/Nesoddenkommune/videos/163938304909627/ 

 

Opptak fra når vi hadde livesesjon med Lie Øyen Arkitekter ligger nå på kommunens Facebooksider. Se lenken under:

https://www.facebook.com/Nesoddenkommune/videos/1143413449365021/

De tre teamene i parallelloppdraget presenterer her sine tanker, skisser og ideer så langt i tre separate digitale presentasjoner.

Planavdelingen jobber for at parallelloppdraget for Tangen sentrum gjennomføres tilnærmet som «normalt» i en utfordrende tid. Nå skal vi arrangere et digitalt midtveisseminar der arkitektteamene skal presentere sine tanker og ideer så langt, og hvor de får innspill fra både fokusgrupper og den bredere befolkningen.

Nesodden kommunes plankontor skulle etter planen ha avviklet «åpent plankontor» på Tangenten i disse dager. På grunn av koronapandemien er dette lagt på is, og vi har måttet tenke litt nytt.

Nesodden kommune inviterer til åpent informasjons- og innspillsmøte om utvikling av Tangen sentrum.

 

Tid: Onsdag 4. mars kl. 18:00

Sted: Ungdomsarenaen, Tangenten

 

Det er valgt tre team som skal utføre parallelloppdrag for Tangen sentrum. Disse vil presentere seg og sine tanker for utvikling av området. Det vil bli satt av god tid til samtaler mellom team og innbyggere.


 

 

 

Det er med stor glede og forventning vi meddeler at tre team er valgt til å utføre parallelloppdraget for Tangen sentrum! Kommunen mottok i alt 34 fullstendige tilbud. Alle tilbudene har vært av god kvalitet og det har for oss i evalueringsgruppen vært en fryd å lese gjennom alle idéer tilbyderne har hatt for den framtidige utviklingen av vårt sentrum.

 

 

Tangenten, kommunehuset på Nesodden

Norconsult har nå på oppdrag fra Nesodden kommune utarbeidet en rapport med en skolefaglig vurdering av Alværn og Tangenåsen. Rapporten ble presentert for kommunestyret 26. februar og legges også fram i et åpent informasjonsmøte tirsdag 3. mars på Tangenten. Etter presentasjonen er det mulig å stille spørsmål. Dette er en selvstendig rapport som ble utarbeidet etter at saken om skolestruktur ble behandlet i kommunestyret 19.06.19.

Her kan du lese rapporten. (PDF, 4 MB)

 

Her kan du lese dokumenter knyttet til vurderingen for ny skolestruktur på Nesodden:

 

Skolefaglig kunnskapsgrunnlag for vurdering av ungdomsskolestruktur - utarbeidet av Norconsult 12.12.2019

 
Vurdering av ny skolestruktur Nesodden kommune - utarbeidet av Nesodden kommune 20.03.2019
 
 
Ny skolestruktur Nesodden kommune - mulighetsstudie - utarbeidet av Common ground 01.03.2019

På møtet i formannskapet den 12. juni ble det innstilt på at kommunestyret skal be administrasjonen om å igangsette arbeid med to ulike skisseprosjekt for nye skolebygg på Nesodden. I den ene skissen tas det utgangspunkt i å samle Alværn ungdomsskole og Tangenåsen ungdomsskole på Tangen, og i den andre skissen tar man utgangspunkt i rehabilitering av Alværn ungdomsskole. Kapasitets-utfordringene vil da bli søkt løst ved å endre skolegrensene.

Kommunen har gjort en helhetlig vurdering av behov og muligheter vedrørende ny skolestruktur for ungdomsskolene på Nesodden. Rådmannen presenterte i går kveld sin innstilling for politikere og andre interesserte, i et åpent møte i Tangenten. 

 

Saken skal videre til politisk behandling i Skole- og oppvekstutvalget, Formannskapet og Kommunestyret.

Du kan lese rådmannens innstilling her:
Mulighetsstudie skolestruktur

 

Svømmer

I midten av mars offentliggjorde kommunens prosjektgruppe sin rapport om ny skolestruktur for ungdomsskolene på Nesodden. Det er tidligere vedtatt at skolestrukturen for barneskolene skal forbli uendret. I høringsperioden 18. mars til 24. april har prosjektgruppen presentert sitt arbeid på informasjonsmøter både på Fagerstrand og på Nesoddtangen. Debatten har engasjert både i lokalavisene og på debattfora på nett, og det har kommet inn nær 40 høringsinnspill.

 

Kommunens prosjektgruppe for ny skolestruktur har utarbeidet saken som nå ligger til høring. Den skolefaglige kompetansen er ivaretatt av prosjektleder Ingrid Kringlebotn, skolefaglig rådgiver i kommunen, og Trude Nes fra Utdanningsforbundet. Erik Eidem fra kommunens eiendomsavdeling inngår også i prosjektgruppen.

Rapporten knyttet til mulighetsstudien som har vurdert ny skolestruktur i Nesodden kommune legges nå ut på høring. Høringsperioden er satt fra 18.3.2019 til 24.4.2019, og skriftlige uttalelser må være oss i hende innen periodens utløp. Uttalelser som kommer inn etter høringsperiodens utløp kan ikke påregnes å bli tatt med i den endelige politiske sluttbehandlingen Tilsvarende gjelder for uttalelser om nye forslag eller innspill som ikke vedrører vurderingen av ny skolestruktur. Rapporten antas sluttbehandlet i kommunestyret i juni 2019.

Kommunestyret i Nesodden kommune vedtok i desember 2018 at de ønsker å se nærmere på Nesoddens skolestruktur. Kommuneadministrasjonen har fått i oppgave å lage en mulighetsstudie der det blant annet utredes hvordan et behov for flere elevplasser kan løses i praksis. Mulighetsstudien og prosjektinnstillingen vil bli sendt ut på høring i perioden 18. mars til 15. april. I dette tidsrommet vil det også bli avholdt informasjonsmøter.