Veteraner

    

Hva er en veteran?

Med veteran menes norske statsborgere som har tjenestegjort under operasjoner utenlands, i krigstid eller under tilsvarende forhold, under nasjonal, FN- eller annen internasjonal kommando.

Informasjon til veteraner

Veteranhuset Camp Oscarsborg

Veteranhuset Camp Oscarsborg er en politisk og religiøs uavhengig forening med formål om å drive et samlingssted for personell som har tjenestegjort i militære og sivile internasjonale operasjoner for Norge. Veteranhuset holder til i Angelgården på Husvikodden i Drøbak og har siden september 2017 jobbet for å få til et samlingspunkt der veteraner kan møtes alene eller sammen med familie og venner. Åpent hver onsdag fra kl. 17.00 og utover, det serveres kaffe og noe å bite i.

Ta gjerne kontakt
Telefon: 923 26 755
E-post: post@camp-oscarsborg.no

 

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) har lokallag i Follo og Indre Østfold. Støtteapparatet i Indre Østfold støtter ikke bare norske soldater som har vært ute med Forsvarets internasjonale operasjoner, men støtter også pårørende. NVIO Follo og Indre Østfold har et aktivt lokallag som holder til på Høytorp Fort, bygg 28 i Mysen, og er et tilbud der veteraner kan henvende seg for å få informasjon. NVIO har en rekke arrangementer i løpet av året.

Les mer om lokallaget her: https://follo.nvio.no

 

NAVs side for veteraner

Her finner du nyttig informasjon om tilbudene som NAV har til veteraner.
Les mer her


Kameratstøtte

Trenger du noen å snakke med? Ta kontakt med kameratstøttetelefonen 800 48 500 eller les mer om tilbudet på nettsiden Kameratstøtte.no

 

Forsvarets veterantjeneste

Forsvarets veterantjeneste (FVT) er forsvarets åpne dør for veteraner og veteranfamilier. Både veteraner og veteranfamilier inviteres til å sende e-post til veteraner@mil.no  eller ringe 800 85 000 – uavhengig av når og hvor tjenesten var. Les mer om FVT her: Forsvarets veterantjeneste (FVT) Veteraner - Forsvaret


Veteran møter veteran

Les mer her

 

Skadde i internasjonale operasjoner

Skadde i internasjonale operasjoner (SIOPS) hjelper skadde soldater og er pådriver for god reintegrering av veteraner til det sivile samfunn. Les mer om Sipos her: Skadde i internasjonale operasjoner (SIOPS) Siops - Siops

 

Institutt for militærpsykiatri og stressmestring

Institutt for militærpsykiatri og stressmestring (IMPS) er en nasjonal ressurs som støtter med stressmestringskapasiteter ved kriser, katastrofer og alvorlige hendelser – nasjonalt og internasjonalt.

Les mer her

 

 

Veterankontakt

Veterankontakt for Nesodden kommune er spesialkonsulent Anette Isachsen, som til daglig er tilknyttet virksomhet Kultur og frivillighet i kommunen. Veterankontakten kan bistå veteraner å etablere kontakt med aktuelle tjenestetilbud i kommunen.


Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller trenger hjelp
E-post: anette.isachsen@nesodden.kommune.no
Telefon: 900 99 796