Toaletter og garderober i Tangenten

HC-toaletter ligger fordelt i forhold til de ulike funksjonsområdene. Publikum har tilgang til HC-toalett ved foajé/kafé i 1 etg og ved biblioteket i 2 etg.

 

Skolens elever har tilgang til 4 HC-toaletter, fordelt på 2 stk i 1 etg (hhv ved kantine/musikk/drama og ved kunst&håndverk/fritidsklubb) og 2 stk i 2 etg (hhv skole nord og skole sør). Disse toalettene vil også betjene publikum etter skolens stengetid og ved annen bruk (kulturskole, møter, kurs) av skolens arealer (kantine, møterom, undervisningsrom) og ved kveldsbruk av fritidsklubben og auditoriet.

 

For ansatte

Kommuneadministrasjonens ansatte har personalgarderober i underetasje. Skolens personale har garderobe ved skolens administrasjon i 2 etasje. Begge personalgarderobene har eget HC-toalett. Det er lagt til rette for at rullestolbrukere kan dusje i dusjrom/HC-toalett ved personalgarderobene.
Plassering og fordeling av HC-toaletter for ansatte er godkjent av Arbeidstilsynet.

 

HC-toalettet i helsestasjonen utstyres med stellebord. Det er videre lagt til rette for innpassing av stellebord i HC-toalett i skolen, for å ivareta eventuelle spesifikke behov i elevmassen.