Parkering for handikappede i og ved Tangenten

Det er avsatt 4 handikap-plasser (ca 9 %) i parkeringskjeller for ansatte i kommunen.

Fra parkeringskjeller er det egen heis for ansatte til foajé/bibliotek i 1 etg.

Avstanden fra handikap-plass i parkeringskjelleren til heis/inngang trapp varierer fra 2 til 15 meter.

Det er avsatt 3 handikap-plasser (ca 6 %) i utendørs parkeringsareal.

Handikap-plassene utgjør ca 8 % av det samlede antall parkeringsplasser inne og ute.

Stopp for avsetting av passasjerer må skje inne på parkeringsplassområdet, av hensyn til trafikksikkerheten i miljøgata.