Universell utforming i Tangenten - orienterbarhet

Farger

Det er generelt valgt lyse farger i bygget. Som orienterende element er det veggene ved vertikalforbindelsene (trapper, heiser) fargesatt i en mørk auberginefarge. Betongsøyler som kan være til hinder for svaksynte, fargesettes i samme farge i felter/ringer.

 

Inngangsdørene for publikum er markert med kontrastfarge.

 

Hovedkommunikasjonsveiene for publikum internt i bygget følger fasadene mot henholdsvis gårdsrom og atrium, som del av arkitekturen. Dette gjør det lett for den besøkende å orientere seg i bygget; hovedgangsonene er definert av sideveis dagslys.

 

Det er lagt en ledelinje fra hovedinngangen fram til resepsjonsskranken.

 

Ved nivåforskjeller i gulvet er det både kontrastmarkering og markering som kan oppleves gjennom berøringssansen (taktil markering)

 

Det er forskjellig lysstyrke (luminans) på dører og vegger og på gulv i forhold til vegger:
Alle dører til rom har kontrastluminans 0,4 - 0,8 i forhold til tilstøtende vegg.
Gulvbelegg har kontrastluminans innenfor kravene (> 0,2), i forhold til veggfarger.

Pictogrammer

Det er laget pictogrammer i tillegg til vanlig skilting av bygget. Pictogrammene identifiserer viktige soner i bygget, og toaletter, heiser, samt temasoner i skolens arealer.