Framkommelighet i Tangenten

Skranker

Resepsjonsskranke er utformet med ulike høyder, slik at publikum både kan stå og sitte, f.eks i rullestol, ved skranken.

Dører

Samtlige inngangsdører for publikum og personale er tilrettelagt for rullestolbruk (bredde, tilkomst, terskelhøyde). Hovedinngangen utstyres med automatisk døråpner.
Minimumsbredde på dører er 1 m, med unntak av dører til toaletter uten HC-krav og enkelte tekniske rom. Dørene i hovedkorridorene (publikumskorridorene) har automatisk åpning.

Ramper

De ulike nivåene på 1-etasjeplan er forbundet med ramper, som oppleves som naturlige kommunikasjonsveier for alle brukere. Rampene er utformet i henhold til standardens krav, men avviker mht anbefalt snubredde på hvilerepos.

Minimumsbredde på alle korridorene er 1,6 m, iht standardens anbefaling (snudimensjon for rullestol).

Heiser

Alle plan i bygget nås med heis. Av byggets tre heiser er de to viktigste publikumsheisene (hhv i biblioteket og i kommuneadministrasjonen) dimensjonert som båreheis (min 1,1 x 2,1 m)..