Kunstnerisk utsmykning i Tangenten

Kunstutvalget har valgt å konsentrere kunsten til henholdsvis ungdomsskolen, biblioteket og kommuneadministrasjonen for å gi særlig disse arealene en egen identitet.

Overordnet idé for kunstprosjektet

 

Atriet

For biblioteks- og administrasjonsdelen er det planlagt bygningsintegrert kunst i atriet i form av en dynamisk installasjon som utnytter avkastluften fra to ventilasjonaggregater.
Kunstner: Gunnar Hølmebakk Gundersen

 

Ungdomsskolen

I ungdomsskoledelen har valget falt på tegninger direkte på veggflater, som er vurdert som en kunstform som elevene kan gjenkjenne og identifisere seg med.


Kunstnere:

Mona Brekke: Det hvite i sneen smelter først 
Björn Hegardt
: Den svarte substans

Valget av kunstnere er tatt iht. KOROs retningslinjer for kunstnerisk utsmykning av kommunale bygg.