Kunstnerisk utsmykning i Tangenten

Kunstutvalget har valgt å konsentrere kunsten til henholdsvis ungdomsskolen, biblioteket og kommuneadministrasjonen for å gi særlig disse arealene en egen identitet.

Artikkelliste