Kunstnerisk utsmykning i Tangenten

Kunstutvalget har valgt å konsentrere kunsten til henholdsvis ungdomsskolen, biblioteket og kommuneadministrasjonen for å gi særlig disse arealene en egen identitet.

Arbeidet består av et hovedarbeid på vegg langs trapp sør, ca 40m2, og en replikk til dette, ca 3 m2, i korridor i 2. etg. Det er tegnet med sort akrylbasert tusj rett på vegg og deretter lakkert.

Se illustrasjoner på Mona Brekkes nettside

Bjørn Hegardt har stått for kunstprosjektet i den ene trappegangen i skolen:

Kunstprosjektet består av to deler; en tegning (ca 12 meter lang) som er plassert på veggen langs trappen og en replikk som er plassert under trappen (ca 3 x 2 meter) og utført med hjelp av en skjærplottet selvheftende sjablong ca 32 m2. Malt med akrylmaling.

Skolens to hovedinnganger ligger vendt mot utearealene i sør, i henholdsvis hver sin fløy.

Her vil elevgjennomstrømningen være stor, både mot 1. og 2. etasje.  Hver elevinngang er forbundet med 2. etasje med en rettløps ståltrapp, med høyder hhv 4,5 og 5,5 meter. Trappene løper begge langs en tett veggflate, hver på ca 100 m2. Veggens overflate vil være malt gips. Veggflatene vil oppleves på nært hold av den vandrende i trappen, og på noe lenger hold fra korridorsone på motsatt side av trappen.

Ungdomsskolens hovedbrukere er elever mellom 13 og 16 år og utvalget har jobbet ut i fra et ønske om å finne en kunstform som disse særlig kan gjenkjenne og identifisere seg med.

Vi har valgt tegning, og har søkt tegnere med en tydelig og særpreget kunstnerisk identitet som kan assosieres med tegneserier, grafitti, plansjer og plakatkunst.

Utvalget ønsker tegning som integrert kunst på de nevnte veggflatene.

Komiteen har også ønsket at det skulle være to ulike men komplimenterende tegnere som kan gjøre prosjekter i hvert sitt inngangsparti og således styrke ungdomsskolens identitet. Det er også ønskelig og mulighet for «kunstneriske replikker» andre steder i bygget, dersom kunstnerne er villig til dette.