Tangenten - Nesodden kommunesenter

Tangenten

Tangenten er Nesoddens kommunesenter. Her finner du:

Åpningstider

Tangenten - Nesodden kommunesenter

Sentralbord: Tlf. nr. 66 96 43 00.

E-post: post@nesodden.kommune.no

Finn veien

Kommunesenteret Tangenten ligger på Tangenåsen, rett overfor Tangen kjøpesenter. 

Adressen er Kongleveien 2, 1450 Nesoddtangen.


Nesoddbåten - passasjerferge fra Aker brygge i Oslo

Kommer du fra Oslo, anbefaler vi at du tar Nesoddbåten og buss til Tangenåsen.
Se www.ruter.no for informasjon om rutetider. Båt går fra Aker brygge minimum én gang i timen og i rushtiden hvert 20 minutt. Overfarten til Nesoddtangen brygge tar 23 minutter. Fra Nesoddtangen brygge går det buss som korresponderer med båten. Ta bussen til holdeplassen Tangenåsen. Når du går av bussen får du Tangenten på venstre side av veien og Tangen kjøpesenter på høyre.

 

Fra Lysaker

Morgen og ettermiddag går det hurtigbåt fra Lysaker brygge til Nesoddtangen brygge. Overfarten tar 9 minutter.

 

Med bil

Med bil tar du av fra E6 mot Nesoddtangen, RV 156. Følg RV 156 til Skoklefall og rundkjøringen med en hestehodeskulptur. Ta tredje avkjøring i rundkjøringen. Kjør én kilometer. Du kommer til en ny rundkjøring (Flaskebekk). Ta første avkjøring i rundkjøringen. Kjør 700 meter og du kommer til enda en rundkjøring (utenfor Tangenten). Ta førte avkjøring i rundkjøringen (inn Kongleveien). Ta første avkjøring fra Konglevein inn til parkeringsplassen ved Tangenten.
Avgiftsparkering mandag-fredag kl. 07-17.
 

 

Parkering
Utleie av lokaler
Faste arrangementer
 • Aktiviteter i Tangenten
 • Mandager kl. 12: Seniorkafe (med quiz siste mandag i måneden)
 • Første mandag i måneden kl. 13: Seniorkino
 •  

Med forbehold om endringer. Se Hva skjer? - kalenderen

Tangenten skal være en hyggelig møteplass for alle. Velkommen innom!  

Få oversikt i Bibliotekets egen kalender.

Mer informasjon

Kunst

Kunstnerisk utsmykning i Tangenten

Kunstutvalget har valgt å konsentrere kunsten til henholdsvis ungdomsskolen, biblioteket og kommuneadministrasjonen for å gi særlig disse arealene en egen identitet.

Mer informasjon

Universell utforming

Universell utforming i Tangenten

Tangenten - kommunesenteret på Nesodden skal være et hus for alle. I dette ligger at det skal være tilgjengelig for alle, både besøkende, elever og ansatte som arbeider i bygget.

Universell utforming er en del av byggets arkitektur.

Mer informasjon

Farger og materialer

Farger og materialer inne i Tangenten

Ro og luft
Fordi Tangenten ligger på en naturtomt og fordi huset i seg selv fremstår som nøye tilpasset landskap i form og materialer, ønsker arkitekt og interiørarkitekt å skape en følelse av ro og luft innomhus gjennom enkle taktile virkemidler og farger. Huset skal i fremtiden syde av farger og liv, i form av klær og bevegelse mennesker bærer med seg. Det var derfor naturlig å velge farger som kunne spille opp mot dette. Et lavmælt uttrykk som varer over tid og som mange kan like.

"Ikkefarger"
Fargene de har valgt ut er derfor definert som "ikkefarger" , som interiørarkitekten gjerne kaller dem. Dette er farger som lever sitt eget liv gjennom dagens naturlige skiftninger i lys og i årstidenes lek med lys og skygge. Fargene vil kunne oppfattes som sterkere eller svakere avhengig av dagslyset og årstid. For mange vil de naturlige skiftningene i farger representere en spenning de fleste kan oppleve visuelt.

Kontrastfarger
Det er tatt hensyn til mennesker med synsskader, som ikke opplever disse nyansene der det er behov for det. Arkitekten og interiørarkitekten har valgt en mørk kontrastfarge som er tilpasset prosjektet, og er en del av byggets grafiske profil på flere nivåer.

Lyset skal inn i bygget
I valget av gulvmaterialer og generell veggfarge har det vært et poeng å transportere lys inn i bygningen. Derfor er gulv og vegger så lyse man kan tillate seg gjennom de premissene som er lagt i prosjektet.

Samfunnsmål

Samfunnsmål for Tangenten

 • Tangenten skal bidra til, og støtte, kommunens samfunnsutvikling, prioriteringer og kvalitet for kommunens tjenesteproduksjon, samt utvikling av kommunen som organisasjon. 

   
 • Tangenåsen ungdomsskole, kulturskolen og fritidsklubben skal, både hver for seg og sammen, aktivt ta i bruk lokalsamfunnet, jf. kunnkapsløftets fokus på lokal tilhørighet. Tangenåsen ungdomsskole skal være en skole som lever utover vanlig skoletid. 

   
 • Det nye biblioteket skal være et viktig møtested for hele Nesoddens befolkning, og det skal ha en utvidet funksjon som sosialt møtested, kulturarena informasjons- og læringssenter og som innfallsport til digitale verktøy og tjenester. 

   
 • Tangenten, som ferdig prosjekt, skal fremstå som fleksibelt mht. endret bruk og endret organisering av tjenestetilbudet.