Service og kvalitet i Nesodden kommune

Service og kvalitet plakat

Service- og kvalitetsplakaten inneholder viktige momenter som viser hvordan vi arbeider for å gi tjenester med god kvalitet og skape gode opplevelser i møte med publikum.

Service- og kvalitetsplakaten (PDF, 480 kB)

 

  1. Vi presenterer oss, er høflige, vennlige og profesjonelle.
  2. Vi inviterer til samarbeid for å finne gode løsninger- Sammen skaper vi det gode livet.
  3. Vi sørger for at våre tjenester er lett tilgjengelige for våre brukere og gir god informasjon. Vi informerer om når vi selv er tilgjengelig.
  4. Vi møter våre brukere og innbyggere med interesse, åpenhet, respekt og tillit. Det du sier er viktig for oss.
  5. Vi avklarer behov og planlegger hva kommunen skal gjøre, og hva brukeren/ innbyggeren/samarbeidspartneren skal gjøre, gjennom en god dialog.
  6. Vi er interessert i å lære av brukernes erfaringer med våre tjenester for å kunne forbedre dem.
  7. Vi involverer brukerne og gir dem innflytelse. Vi motiverer, gir råd og veiledning ved behov.
  8. Vi har oppdatert fagkompetanse og sikrer at tjenestene er godt planlagt, virkningsfulle og i tråd med lov, forskrift og vedtatte mål.
  9. Vi samordner tjenestene og sikrer at de er rettferdig fordelt. Vi sørger for god kontinuitet og effektive arbeidsprosesser.
  10. Vi gir foreløpige tilbakemeldinger og endelige svar innen fastsatte frister, eller innen rimelig tid. Vi holder det vi lover