Plan, bygg og geodata

Anne Dybevold - kommunalsjef - Klikk for stort bilde Kommunalsjef Anne Dybevold har det overordnede ansvaret.

 

Virksomhetsleder:


Bygg og geodata består av følgende fagområder

 • Bygg, delesak og forurensning
 • Geodata
 • Plan og miljø

Virksomhetens ansvarsområde

 • Kommuneplanens arealdel
 • Behandling kommunale regulerings- og bebyggelsesplaner
 • Saksbehandle private planforslag
 • Bygge- og delesaksbehandling
 • Konsesjonssaker, seksjonering
 • Adressering: Tildeling og endring av gateadresser
 • Kart- og oppmålingstjenester (deling av eiendom, grensepåvisning, grensejustering m.m.)
 • Drift og vedlikehold av digitale kartdata og geografisk informasjon
 • Situasjonskart, matrikkelbrev, eiendomsinformasjon
 • Kulturvern, viltforvaltning, biologisk mangfold og miljøvern
 • Strandsoneforvaltning
 • Tilsyn innen plan- og bygningsloven, miljøvern og deler av forurensningsloven
 • Saksbehandling etter Havne- og Farvannsloven
 • Gi veiledning innen alle avdelingens fagområder. 
Fant du det du lette etter?