Kommunalområdet plan, teknikk og miljø

Anne Dybevold - kommunalsjef - Klikk for stort bilde Kommunalsjef Anne Dybevold har det overordnede ansvaret. Tlf. 98230082

 

 

 

Hovedoppgaver:

 

Teknikk og miljøs kjerneoppgaver er forvaltning, drift- og vedlikehold av kommunale eiendommer, bygg og anlegg, inkludert vei, vann og avløpsanlegg. 


Teknikk og miljø gjennomfører også en rekke større og mindre bygge- og rehabiliteringsprosjekter i kommunen og forvalter utleie av kommunale boliger, samt kjøp og salg av kommunale boliger.


Verkstedet drifter kommunens maskinpark.


På Teigen kan det leveres sortert avfall fra private og næringsdrivende. Slamtømmingen er satt bort til Sandnes Transport AS.

Virksomhetsledere

 • Virksomhetsleder Eiendom: Marlén Grønlie.
  - Bolig
  - Eiendom og friluftsliv
 • Virksomhetsleder Infrastruktur og vannmiljø: Reidun Isachsen.
  - Drift vei, vann og avløp
 • Virksomhetsleder Teknisk service: Astrid Holum Næss.
  - Verksted, bilhold og hjelpemidler
 • Virksomhetsleder Plan, bygg og geodata: Zubair Ali Syed
  - Avdeling byggesak
  - Avdeling geodata
  - Avdeling plan

Tjenesteområder

Brannvesenet forvalter tjenesten med forebyggende brannvernarbeid, beredskap og brannutrykning.

Fant du det du lette etter?