Kultur

Klikk for stort bildeVirksomhetsleder/ kultursjef Ellen Knutsen MRH

Virksomhetsleder / kultursjef Ellen Knutsen

 

Nesodden bibliotek

E-post: nesodden.folkebibliotek@nesodden.kommune.no
Telefon: 66 96 45 90
 

Kultur, næring, idrett og friluftsliv.

Fagsjef Martin Lundquist. Mobil: 908 78 908

 

 

Ungdom og fritid

Ungdom og fritid

Fagsjef Tom Sammerud

Målsetting og satsningsområder

I tråd med kommunes visjon Sammen skaper vi det gode livet, er virksomhet Kulturs visjon å skape det gode kulturlivet på Nesodden.

Nesodden kommune skal skape grobunn for et rikt mangfold av kulturelle aktiviteter og fruktbart samarbeid mellom de ulike retningene innenfor kunst og kultur. Verdiene likeverd, allsidig samfunn, økologisk balanse og nærhet til naturen skal være styrende for utviklingen av Nesodden kommune. Disse verdiene står også sentralt for virksomhet kultur og «Kulturplan 2016-2023»

 

Kulturplan 2016–2023 er retningsgivende og har et langsiktig perspektiv, som skal ivareta Nesoddens mangfold innen følgende hovedsatsingsområder:

  • Kulturarenaer

  • Utleiepolitikk

  • Barn og ungdom

  • 3MIL-prosjektet,

  • Profesjonell kulturutøvelse

  • Kulturbasert reiseliv

  • Utvikling av nye kulturtiltak

  • Utvikling av kulturnæring

Fant du det du lette etter?