Organisasjonskart og organisasjonsoversikt

Oversikt over ledelsesstrukturen i Nesodden kommune.

Organisasjonsoversikt Nesodden kommune 
I organisasjonsoversikten finner du en oversikt over fagområder, avdelinger og ansvarlige ledere.


Siden er under oppdatering.

 

Kommunalsjef Skole, barnehage og oppvekst Kommunalsjef Helse, omsorg og sosial Kommunedirektøre Kommunalsjef Plan, teknikk og miljø Kommunalsjef Kultur, næring og idrett Kommunalsjef Digitalisering, utvikling og administrasjon Kommuneadvokat Kommunalområde Skole, barnehage og oppvekst Skoler Barnehager Barn, unge og familie Alværn ungdomsskole Bakkeløkka ungdomsskole Berger skole Bjørnemyr skole Jaer skole Myklerud skole Nesoddtangen skole Tangenåsen ungdomsskole Bjørnemyr barnehage Fagerstrand barnehage Eplehagen barnehage Heia barnehage Kongleveien barnehage Munkestien barnehage Oksval barnehage Sunnhagen barnehage Vestsiden barnehage Barn, unge og familie Barnevern Forebyggende helse barn og unge PPT og førskoleteam Psykisk helse barn og unge Fjellstrand skole Helse, omsorg og sosial Kommuneoverlege Forebyggende og behandlende tjenester til voksne Hjemmebaserte tjenester Sykehjem Miljøtjenesten Integrering og mangfold NAV Fysio- og ergoterapi til voksne Tildelingsteam Rus og psykisk helse Hjemmesykepleie sone vest Palliativt team Nesoddtangen gård Rehabiliteringsteam Hjemmesykepleie sone øst Hjemmesykepleie sone nord Psykisk helse voksne Dagavdelingen Avdeling A1 Avdeling A3 Avdeling B1 Avdeling A4 Avdeling B2 Avdeling B3 Avdeling C1 Avdeling C2 Avdeling natt Avdeling A2 Avdeling kjøkken, vaskeri og innkjøp Bjørnemyr dag- og aktivitetssenter Vikarpool Nesoddtunet Bergertoppen Hjertebakken Håkontoppen Ødegårdveien Opplæring, dagtilbud og tilrettelagt aktivitet Skoklefallåsen omsorgsboliger Avlastere Introsenter Flykningtjenesten Oppfølgingsteam for mindreårige flyktninger Avdeling Arbeid, marked og sosial Avdeling Arbeid, helse og inkludering Plan, teknikk og miljø Virksomhet Eiendom Plan, bygg og geodata Plan, teknikk og miljø Virksomhet Eiendom Plan, bygg og geodata Plan Plan Geodata Plan, teknikk og miljø Virksomhet Eiendom Plan, bygg og geodata Plan Plan Geodata Virksomhet infrastruktur og vannmiljø Drift vei, vann og avløp Forvaltning og prosjekt vann og avløp Forvaltning og prosjekt samferdsel Virksomhet Teknisk service Verksted, bilhold og hjelpemidler Digitalisering, utvikling og administrasjon Team Skatt og fakturering Team Kommunikasjons og informasjonsforvaltning Team Sikkerhet og beredskap Team Saksflyt og politisk sekretariat Team Styring og utvikling Team Personal, lønn og rengskap Team IT-drift og support Team digitalisering og porteføljestyring Kommunikasjonssjef
 
 
Fant du det du lette etter?