Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Organisasjonsoversikt

Organisasjonsoversikt Nesodden kommune
Kommunalområde/virksomhet Leder Avdelinger / fagområder Leder
Kommunedirektør Wenche Folberg
Kommuneadvokat Aslak Hovland Jakobsen

Kultur, næring og idrett

Kommunalsjef Ellen Knutsen
Kulturskolen Tone Vinje
Bibliotek Turid Turbekmo
Kultur og frivillighet Steinar Dahlen
Idrett og friluftsliv Martin Lundquist
Næring Odd Fylling

Skole, barnehage og oppvekst

Kommunalsjef Ronny Trogstad
Alværn ungdomsskole Ingrid B. Hamnes
Bakkeløkka ungdomsskole Jeanette Solberg
Berger skole Ole Bent Myhrvold
Bjørnemyr skole Barbro Helgesen
Fjellstrand skole Vidar Sæbjørnsen
Jaer skole Trude Johannessen
Myklerud skole Janicke Ruud
Nesoddtangen skole Bente Haugland
Tangenåsen ungdomsskole Ann Kristin Haug
Bjørnemyr barnehage Anne de Capua
Fagerstrand barnehage Siri Askildsen Lindseth
Eplehagen barnehage Maria Bergitte Holmenes Gangvik
Heia barnehage Rune Holmedal
Kongleveien barnehage Heidi Hansen
Munkestien barnehage Gry Engstad
Oksval barnehage Tone Omdal
Sunnhagen barnehage Ruth Jenny Elverum
Vestsiden barnehage Lennart Iversen
Barn, unge og familie Torgeir Mjellekås
Barnevern Mona Stensen
Forebyggende helse barn og unge Torgeir Mjellekås
PPT og førskoleteam Sophie A. Vamnes
Psykisk helse barn og unge Linda Røer-Nilsen

Helse, omsorg og sosial

Kommunalsjef Anita Nilsen
Kommuneoverlege Liv B. T. Hagen
Forebyggende og behandlende tjenester til voksne Else-Maj P. Bach
Fysio- og ergoterapi til voksne Møyfrid Stave Hopland
Tildelingsteam Liv Annette Knardahl
Hjemmebaserte tjenester Sandra Edvardsen
Avd. rus og psykisk helse (ROP) Hakan Ucari
Hjemmesykepleie sone øst Elisabeth Svendsen
Hjemmesykepleie sone vest Line Vik
Hjemmesykepleie sone nord Rolf Dieter Crohn
Palliativt team Elisabeth Svendsen
Psykisk helse voksne Øivind Saxebøl
Nesoddtangen gård
Dagavdelingen Elisabeth Svendsen
Rehabiliteringsteam Sandra Edvardsen
Integrering og mangfold Ingunn Frantzen
Introsenter Sayed Sami Soltani
Flyktningtjenesten Charlotte Holmberg
Oppfølgingsteamet for enslige, mindreårige flyktninger Nina Duong
Miljøtjenesten Linda Kjøniksen
Bergertoppen Irena Stjepanovic
Hjertebakken Gry Tjernshaugen Gjefle
Håkontoppen Gry Tjernshaugen Gjefle
Ødegaardveien Irena Stjepanovic
Opplæring, dagtilbud og tilrettelagt aktivitet Laila Iren Lauvstad
Skoklefallåsen omsorgsboliger Laila Iren Lauvstad
Sykehjem Doreen Thompson
Avdeling A1 Henriette Wergeland
Avdeling A2 Henriette Wergeland
Avdeling A3 Siw Anita Nilsen
Avdeling A4 Siw Anita Nilsen
Avdeling B1 Henriette Wergeland
Avdeling B2 Stine Lise Gilinsky
Avdeling B3 Stine Lise Gilinsky
Avdeling C1 Ulla Mantere
Avdeling C2 Ulla Mantere
Avdeling natt Siw Anita Nilsen
Avd. kjøkken, vaskeri og innkjøp Mona Kristiansen
Bjørnemyr dag- og aktivitetssenter
Vikarpool Nesoddtunet Siw Anita Nilsen
NAV Nesodden Pål Ronny Bråthen
Avdeling mottak og arbeid Marit Killi
Avdeling helse og arbeid Siri Prebensen

Plan, teknikk og miljø

Kommunalsjef Anne Dybevold
Plan, bygg og geodata Grethe M. Hagbø
Plan Mille Rønning
Bygg Madeleine Salveson
Geodata Henriette Torvund
Eiendom Erik Eidem
Bolig Laila Finstad
Eiendom og friluftsliv Geir Efjestad
Infrastruktur og vannmiljø Reidun Isachsen
Drift vei, vann og avløp Roger Taaje
Teknisk service Astrid Holum Næss
Verksted, bilhold og hjelpemidler Jan-Roger Gilberg

Digitalisering, utvikling og administrasjon

Kommunalsjef Esther Gilen
Digitalisering Tommy Otnes
Dokumentsenter Torunn Friisk
Lederteam Esther Gilen
Personal og lønn Ingrid Stangeland
Politisk støtte og kommunikasjon Kommunikasjonssjef Stein Bjørnbekk
Rådgivning og forvaltning Gro Myklebostad
Smittevern og beredskap Berit Soløy
Økonomi og analyse Siri Hatland