Organisasjonsoversikt

Organisasjonsoversikt Nesodden kommune

Organisasjonsoversikt Nesodden kommune
Kommunalområde/virksomhet Leder Avdelinger / fagområder Leder
Konstituert Kommunedirektør Esther Gilen
Kommuneadvokat Aslak Hovland Jakobsen

Samfunnsutvikling og kultur

Kommunalsjef Anne Dybevold
Kulturskolen Anethe Kleven
Bibliotek
Kultur og frivillighet Steinar Dahlen
Idrett og friluftsliv Martin Lundquist
Næring Odd Fylling
Plan, bygg og geodata Grethe M. Hagbø
Plan Marit Askbo
Bygg Madeleine Salveson
Geodata Jens Kristiansen
Klima, miljø og naturforvaltning Grethe M. Hagbø

Skole, barnehage og oppvekst

Kommunalsjef Ronny Trogstad
Alværn ungdomsskole Ingrid B. Hamnes
Bakkeløkka ungdomsskole Ole Kristian Hauan
Berger skole Ole Bent Myhrvold
Bjørnemyr skole Barbro Helgesen
Fjellstrand skole Vidar Sæbjørnsen
Jaer skole Trude Johannessen
Myklerud skole Janicke Ruud
Nesoddtangen skole Christin Frøland
Tangenåsen ungdomsskole Ann Kristin Haug
Bjørnemyr barnehage Anne de Capua
Fagerstrand barnehage Siri Askildsen Lindseth
Eplehagen barnehage Maria Bergitte Holmenes Gangvik
Heia barnehage Rune Holmedal
Kongleveien barnehage Heidi Hansen
Munkestien barnehage Karianne Thorsby Krange
Oksval barnehage Marit Beathe Bergem Thorbjørnsen
Sunnhagen barnehage Ruth Jenny Elverum
Vestsiden barnehage Lennart Iversen
Barn, unge og familie Torgeir Mjellekås
Barnevern Mona Stensen
PPT og førskoleteam Sophie A. Vamnes
Forebyggende helse barn og unge Terhi Urhonen
Psykisk helse barn og unge Terhi Urhonen

Helse, omsorg og sosial

Kommunalsjef Anita Nilsen
Kommuneoverlege Øystein Krüger
Forebyggende og behandlende tjenester til voksne Møyfrid Stave Hopland
Fysio- og ergoterapi til voksne Møyfrid Stave Hopland
Tildelingsteam Bianka Gemballa
Hjemmebaserte tjenester Sandra Edvardsen
Nesoddtangen gård Hakan Ucarli
Ambulerende rusteam Hakan Ucarli
Østråt bofellesskap Hakan Ucarli
Hjemmesykepleie sone vest Line Vik
Praktisk bistand Line Vik
Hjemmesykepleie sone øst Bianka Gemballa
Brukerstyrt personlig assistent (BPA) Bianka Gemballa
Personlig assistent (PA) Bianka Gemballa
Rask psykisk helse Øivind Saxebøl
Psykisk helse voksne Øivind Saxebøl
Bekkeblom bofellesskap Øivind Saxebøl
FACT Øivind Saxebøl
Fjellstrand omsorgsboliger Vera Zecevic
Hellvikskog omsorgsboliger Vera Zecevic
Dagavdelingen for eldre Vera Zecevic
Palliativt team Sandra Edvardsen
Rehabiliteringsteam Sandra Edvardsen
Integrering og mangfold Ingunn Frantzen
Introsenter Trine Birgitte Egebakken
Flyktningtjenesten Nina Duong
Oppfølgingsteamet for enslige, mindreårige flyktninger Nina Duong
Miljøtjenesten Linda Kjøniksen
Bergertoppen Irena Stjepanovic
Hjertebakken Gry Tjernshaugen Gjefle
Håkontoppen Gry Tjernshaugen Gjefle
Ødegaardveien Irena Stjepanovic
Opplæring, dagtilbud og tilrettelagt aktivitet Laila Iren Pettersen
Skoklefallåsen omsorgsboliger Laila Iren Pettersen
Sykehjem Doreen Thompson
Avdeling A1 Henriette Wergeland
Avdeling A2 Henriette Wergeland
Avdeling A3 Lotte Helga C. Semb
Avdeling A4 Lotte Helga C. Semb
Avdeling B1 Henriette Wergeland
Avdeling B2 Ebele Odu
Avdeling B3 Ebele Odu
Avdeling C1 Konrad Dawda
Avdeling C2 Konrad Dawda
Avdeling Natt + Toppen (sykepleieteam dag/kveld Langtid) Siw Anita Nilsen
Avdeling Vikarpool Siw Anita Nilsen
Avdeling Kjøkken Mona Kristiansen
Avdeling Vaskeri Mona Kristiansen
NAV Nesodden Stig Evensen
Arbeid, marked og sosial Marit Killi
Arbeid, helse og inkludering Siri Prebensen

Eiendom og tekniske tjenester

Kommunalsjef Erik Eidem
Eiendom Erik Eidem (inntil ny virksomhetsleder er ansatt)
FDV-leder, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens formålsbygg og eiendomsmasse Geir Efjestad
Boligadministrasjon Erik Eidem
Bygge- og anleggsprosjekter Erik Eidem
Infrastruktur og vannmiljø Reidun Isachsen
Prosjekt og forvaltning VA Niclas Wigforss
Prosjekt og forvaltning samferdsel Fredrik Blich
Drift vei, vann og avløp Roger Taaje
Teknisk service Astrid Holum Næss
Verksted, bilhold og hjelpemidler Jan-Roger Gilberg
Renhold, daglig leder renhold Ann-Christin Petersen

Digitalisering, utvikling og administrasjon

Kommunalsjef Esther Gilen
Samfunnssikkerhet og beredskap Berit Soløy
Utvikling Gjertrud Aas Rye
Personal og lønn Ingrid Stangeland
Rådgivning og forvaltning inkludert dokumentsenter Gro Myklebostad
Økonomi og analyse Siri Hatland