Organisasjonsoversikt

Organisasjonsoversikt Nesodden kommune
Organisasjonsoversikt Nesodden kommune
Kommunalområde/virksomhet Leder Avdelinger / fagområder Leder
Kommunedirektør Wenche Folberg
Kommuneadvokat Aslak Hovland Jakobsen

Kultur, næring og idrett

Kommunalsjef Ellen Knutsen
Team Kultur Tone Vinje og Turid Turbekmo
Team Frivillighet Steinar Dahlen
Team Park, idrett og friluftsliv Martin Lundquist
Næring Hege Andersen

Skole, barnehage og oppvekst

Kommunalsjef Ronny Trogstad
Alværn ungdomsskole Ingrid B. Hamnes
Bakkeløkka ungdomsskole Siv Ellen Heimdal Haaland
Berger skole Ole Bent Myhrvold
Bjørnemyr skole Barbro Helgesen
Fjellstrand skole Vidar Sæbjørnsen
Jaer skole Trude Johannessen
Myklerud skole Janicke Ruud
Nesoddtangen skole Bente Haugland
Tangenåsen ungdomsskole Hanne Sigurdsson
Bjørnemyr barnehage Anne de Capua
Fagerstrand barnehage Siri Askildsen Lindseth
Eplehagen barnehage Maria Bergitte Holmenes Gangvik
Heia barnehage Rune Holmedal
Kongleveien barnehage Heidi Hansen
Munkestien barnehage Gry Engstad
Oksval barnehage Tone Omdal
Sunnhagen barnehage Ruth Jenny Elverum
Vestsiden barnehage Lennart Iversen
Barn, unge og familie Vibeke Skogsberg
Barnevern Mona Stensen
Forebyggende helse barn og unge Ingerlise Skarø
PPT og førskoleteam Sophie A. Vamnes
Psykisk helse barn og unge Linda Røer-Nilsen

Helse, omsorg og sosial

Kommunalsjef Anita Nilsen
Kommuneoverlege Liv B. T. Hagen
Forebyggende og behandlende tjenester til voksne Else-Maj P. Bach
Fysio- og ergoterapi til voksne Møyfrid Stave Hopland
Tildelingsteam Liv Annette Knardahl
Hjemmebaserte tjenester Sandra Edvardsen
Avd. rus og psykisk helse (ROP) Hakan Ucari
Hjemmesykepleie sone øst Elisabeth Svendsen
Hjemmesykepleie sone vest Line Vik
Hjemmesykepleie sone nord Rolf Dieter Crohn
Palliativt team Elisabeth Svendsen
Psykisk helse voksne Øivind Saxebøl
Nesoddtangen gård
Dagavdelingen Elisabeth Svendsen
Rehabiliteringsteam Sandra Edvardsen
Integrering og mangfold Ingunn Frantzen
Introsenter Sayed Sami Soltani
Flyktningtjenesten Charlotte Holmberg
Oppfølgingsteamet for enslige, mindreårige flyktninger Nina Duong
Miljøtjenesten Linda Kjøniksen
Bergertoppen Irena Stjepanovic
Hjertebakken Gry Tjernshaugen Gjefle
Håkontoppen Gry Tjernshaugen Gjefle
Ødegaardveien Irena Stjepanovic
Opplæring, dagtilbud og tilrettelagt aktivitet Laila Iren Lauvstad
Skoklefallåsen omsorgsboliger Laila Iren Lauvstad
Sykehjem Sølvi Bruflat
Avdeling A1 Henriette Wergeland
Avdeling A2 Henriette Wergeland
Avdeling A3 Siw Anita Nilsen
Avdeling A4 Siw Anita Nilsen
Avdeling B1 Henriette Wergeland
Avdeling B2 Stine Lise Gilinsky
Avdeling B3 Stine Lise Gilinsky
Avdeling C1 Ulla Mantere
Avdeling C2 Ulla Mantere
Avdeling natt Siw Anita Nilsen
Avd. kjøkken, vaskeri og innkjøp Mona Kristiansen
Bjørnemyr dag- og aktivitetssenter Sølvi Bruflat
Vikarpool Nesoddtunet Siw Anita Nilsen
NAV Nesodden Marit Killi (konst.)
Avdeling mottak og arbeid Marit Killi
Avdeling helse og arbeid Siri Prebensen

Plan, teknikk og miljø

Kommunalsjef Anne Dybevold
Plan, bygg og geodata Grethe M. Hagbø
Plan Grethe Hagbø
Bygg Madeleine Salveson
Geodata Henriette Torvund
Eiendom Erik Eidem
Bolig Laila Finstad
Eiendom og friluftsliv Geir Efjestad
Infrastruktur og vannmiljø Reidun Isachsen
Drift vei, vann og avløp Roger Taaje
Teknisk service Astrid Holum Næss
Verksted, bilhold og hjelpemidler Jan-Roger Gilberg

Digitalisering, utvikling og administrasjon

Fungerende kommunalsjef Gro Myklebostad Fungerende kommunalsjef økonomi Siri Hatland
Team kommunikasjon og informasjonsforvaltning Kommunikasjonssjef Stein Bjørnbekk
Torunn Friisk
IT-drift og support Tommy Otnes
Team kontaktsenter Gro Myklebostad
Torunn Friisk
Team personal, lønn og regnskap Siri Hatland
Ingrid Stangeland
Team saksflyt og politisk sekretariat Ragnhild Tandberg Danielsen
Torunn Friisk
Team sikkerhet og beredskap Ragnhild Danielsen
Gro Myklebostad
Team skatt og fakturering Gro Myklebostad
Ingrid Stangeland
Team styring og utvikling Ragnhild Danielsen
Siri Hatland
Digitalisering og porteføljestyring Tommy Otnes
Ragnhild Danielsen