Økonomi/budsjett

Budsjett og økonomiplan 2020-2023

Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2020-2023 ble lagt frem 25. oktober. Forslaget skal behandles i formannskapet 27. november og i kommunestyret 11. desember. 


Lenke til budsjettforslaget:
Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2020-2023.

 

 

Budsjett og økonomiplan 2019-2022

Budsjett og økonomiplan inneholder budsjett 2019 og økonomiplan for 2019- 2022. Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

Kommunestyrets vedtatte budsjett for 2019-2022

Spørsmål og svar til budsjett og økonomiplan 2019

 

Les Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2019-2022 - ikke vedtatt 
Les Rådmannens forslag til Klimabudsjett 2019 - 2022 (PDF, 892 kB)

 

Rapporter til kommunestyret 2019

Nesodden kommune bruker styringssystemet Framsikt i rapporteringen. Det publiseres i den forbindelse web-versjoner som er ment å være mer tilgjengelig og leservennlig for politikere, innbyggere og ansatte. 

Les rapport for 2. kvartal

Les rapport for 1. kvartal

 

Tidligere vedtatte budsjetter: