Ny instruks for innmåling av vann og avløp i Follo- Velkommen til innmålingsseminar

Follo-kommunene Nordre Follo, Vestby, Ås, Frogn og Nesodden innfører nå ny innmålingsinstruks for å etterleve forskrift om krav til innmåling (Ledningsregistreringsforskriften). Vi har utarbeidet en innmålingsinstruks for all innmåling av infrastruktur på vann- og avløpsnett. Dokumentet beskriver hvordan innmålingen skal utføres og hvordan dokumentasjonen skal utformes, slik at import til oppdragsgivers nettinformasjonssystem Gemini VA blir enklest mulig.

Sted: Ås kulturhus, store sal

Tid: Onsdag 10. april kl. 09.00 - 14.00

Bindende påmelding gjøres gjennom å svare på Forms påmeldingsskjema, med navn på hvem som kommer.  Arrangementet er gratis og med lunsj inkludert.

Vi oppfordrer til bruk av kollektivtransport, da det er begrenset med parkeringsplasser.

Påmelding til seminaret må gjøres her innen 2 april

Fortell oss gjerne litt om deres erfaringer om krav til dokumentasjon i dette skjemaet