Nå kan du motta digital post fra Nesodden kommune

Digital post - post i skyen

Hvert år sendes millioner av brev fra det offentlige til norske postkasser. Flere og flere av brevene fra det offentlige blir sendt digitalt. Enkelte av Nesodden kommunes virksomheter har nå  tatt i bruk løsningen SvarUt.
 

En digital postkasse er en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post digitalt.  Her vil du motta brev med vedtak, oppfølging av saker og etter hvert post med sensitivt innhold.

Hva er fordelen med digital postkasse?

  • Du får post fra det offentlige oversendt på en sikker måte og samlet ett sted.

  • Du får tilgang til posten din hvor og når du vil.

  • Du kan varsles på SMS eller e-post når du får brev fra Nesodden kommune og andre offentlige etater.

  • Du sparer miljøet og hjelper oss å redusere offentlige kostnader.

 

 

Hvordan motta digital post?

Innbyggere har to valg:

Digipost eller e-Boks.

 

Postkassene er likestilte og begge tilfredsstiller strenge krav til sikkerhet. Det er gratis å opprette og bruke postkassen. Du kan enkelt bytte postkasse senere hvis du ønsker det.

 Les mer om fremgangsmåte og valg av digital postkasse.


Ved valg av digital postkasse har innbygger sagt ja til digital post og vil ikke motta papirpost selv om posten ikke blir lest.

 

Dersom innbygger ikke har valgt en postkasse, vil posten fra Nesodden kommune bli sendt til Altinn. Dersom den ikke er åpnet i Altinn innen to døgn, sørger en sentral utskriftstjeneste for forsendelse som papirpost.

Dersom man ikke ønsker digital post, kan man reservere seg i Kontakt- og reservasjonsregisteret (eller ring 800 30 300)

 

Ved spørsmål ta kontakt med Nesodden kommune

  • E-post: post@nesodden.kommune.no
  • Telefon: 66 96 43 00