Bruk av kommunevåpenet

Nesoddens kommunevåpen- jpg 171 kb

Som hovedregel kan Nesodden kommunes våpen bare brukes av administrasjonen og institusjoner under utøvelse av kommunal myndighet og til dekorasjon.

 

Kommunevåpenet skal ikke brukes til markedsføring eller profilering av andre interesser enn kommunens egne.

 

Rådmannen kan gi tillatelse til bruk av kommunevåpenet i særskilte tilfeller etter skriftlig søknad.

Om "Kommunevåpen og kommuneflagg" på Regjeringen.no.

 

Arkivverkets temasider om kommunevåpen

 

Om historikk og bruk av kommunevåpen (Kommunenes sentralforbund)

 

Straffelovens § 328 (4) omhandler det generelle forbudet mot uhjemlet bruk av offentlig våpen, segl eller merke.

 

Lov om varemerker av 3.3.1961 nr. 4 § 14 (3) har et forbud mot registrering av varemerker med offentlige våpen.