Kommunevåpenet til Nesodden kommune

Nesoddens kommunevåpen- jpg 171 kb

Nesodden kommunes våpen har en sølv spiss mot en blå bakgrunn; illustrerer plasseringen mellom to fjorder. Flagget er i blått med en hvit spiss.

 

Kommunevåpenet ble godkjent ved kongelig resolusjon 12. desember 1986.

 

Tegningene til våpen, flagg og segl er laget av Christian Doxrud.  

Som hovedregel kan Nesodden kommunes våpen bare brukes av administrasjonen og institusjoner under utøvelse av kommunal myndighet og til dekorasjon.

 

Kommunevåpenet skal ikke brukes til markedsføring eller profilering av andre interesser enn kommunens egne.

 

Rådmannen kan gi tillatelse til bruk av kommunevåpenet i særskilte tilfeller etter skriftlig søknad.