Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til informasjon om koronavirus

Kommuneplanen for 2018-2042

Klikk for stort bilde

 

Kommuneplanen er det øverste styringsdokumentet i kommunen, og beskriver og sammenfatter kommunens langsiktige mål. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

 

27. mars 2019 vedtok Nesodden kommunestyre kommuneplan for Nesodden 2018-2042. Samfunnsdelen av kommuneplanen 2018-2042 er gjeldende. Arealdelen av planen er ikke stadfestet, og skal til mekling. Gjeldende arealdel er derfor fra komuneplan 2014-2026

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2042 (PDF, 732 kB) gir retninger og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv.

 

Kommuneplanens samfunnsdel tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen er ikke juridisk bindende, men gir overordnede føringer for all kommunal virksomhet. 

 

 

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen skal brukes til. Arealdelen består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer i hele kommunen. Arealdelen med planbestemmeler og plankart er bindende for framtidig arealplanlegging i kommunen.

 

Behovet for utbygging og vern vil endres over tid. Det samme kan gjelde prioriteringer i arealpolitikken og behovet for å se arealbruken i sammenheng med den øvrige planleggingen i kommunen.

 

Arealdelen skal være med på å sikre en langsiktig utvikling og forvaltning av areal, natur- og kulturmiljøressursene i kommunen.

 

Gjeldende arealdel er fra kommuneplan 2014–2026:

 

Prosess for kommuneplan 2018-2042