Kommunekompasset - et strategisk verktøy for utvikling

Kommunekompasset presentasjon.

Kommunekompasset, er en evaluering av kommunens forvaltningspraksis opp mot "beste praksis". Kommunekompasset er ikke et revisjonsverktøy (rett/galt), men et strategiverktøy (hva skal vi velge/prioritere)!


Kommunekompasset sier ikke noe om tjenestekvalitet.
Kommunekompasset måler først og fremst hva som er gjort (ikke planlagte tiltak).

Her kan du lese hele 2014-rapporten. (PDF, 886 kB)

Her kan du lese hele 2011-rapporten.

 

Hvordan ser "idealkommunen" ut?

Idealkommunen er en kommune som:

 • jobber systematisk og planmessig
 • vektlegger resultater og effektivitet
 • er åpen og brukerorientert
 • kontinuerlig evaluerer sine tiltak og resultater
 • evner å lære av denne evalueringspraksisen.

Med andre ord en effektiv, utviklingsorientert, lærende og politisk målstyrt kommuneorganisasjon .

 

Kommunen er målt på 8 fokusområder:

 1. Offentlighet og demokrati
 2. Tilgjengelighet, innbygger- og brukerorientering
 3. Politisk styring og kontroll
 4. Lederskap, ansvar og delegasjon
 5. Resultatfokus og effektivitet
 6. Kommunen som arbeidsgiver
 7. Utviklingsstrategi og lærende organisasjon
 8. Kommunen som samfunnsutvikler