Kommunalområde skole, barnehage og oppvekst

Kommunalsjef
Ronny Trogstad
ronny.trogstad@nesodden.kommune.no
Telefon: 93695837

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedansvarsområder

Grunnskoler, barnehager og BUF
 

Kontaktinformasjon

 

 

Målsetting

I Nesodden kommune skal alle barn og unge få en likeverdig og trygg oppvekst. I alle faser av barn og unges oppvekst skal det finnes et allsidig tilbud, som fanger den enkeltes interesser og bidrar til at barne- og ungdomsårene blir kreative og utviklende.

 

Når de unge går over i "de voksnes verden" skal de ha et verdifundament som gir mulighet for høy livskvalitet og følelse av tilhørighet til sin oppvekstkommune.