Kommunalområdet plan, teknikk og miljø

Kommunalsjef Anne Dybevold Anja Antonsen
Kommunalsjef Anne Dybevold
anne.dybevold@nesodden.kommune.no
Telefon: 98230082

 

Hovedoppgaver:

Teknikk og miljøs kjerneoppgaver er forvaltning, drift- og vedlikehold av kommunale eiendommer, bygg og anlegg, inkludert vei, vann og avløpsanlegg. 

Teknikk og miljø gjennomfører også en rekke større og mindre bygge- og rehabiliteringsprosjekter i kommunen og forvalter utleie av kommunale boliger, samt kjøp og salg av kommunale boliger.

Verkstedet drifter kommunens maskinpark.

 

Virksomhetsledere

 • Virksomhetsleder Eiendom: Erik Eidem
  - Bolig
  - Eiendom og friluftsliv
 • Virksomhetsleder Infrastruktur og vannmiljø: Reidun Isachsen.
  - Drift vei, vann og avløp
 • Virksomhetsleder Teknisk service: Astrid Holum Næss.
  - Verksted, bilhold og hjelpemidler
 • Virksomhetsleder Plan, bygg og geodata: Grethe Hagbø
  - Avdeling byggesak
  - Avdeling geodata
  - Avdeling plan

Tjenesteområder