Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Kultur, næring og idrett

Klikk for stort bildeEllen Knutsen, kommunalsjef Kultur, næring og idrett Anja Antonsen Kommunalsjef Ellen Knutsen
 

 

Virksomhetsledere

 

Team kultur

 • Turid Turbekmo, biblioteksjef og Tone Winje, rektor Nesodden kulturskole.

 

Team Frivillighet

 • Steinar Dahlen

 

Team Park, idrett og friluftsliv

 • Martin Lundquist

 

Næring

 • Odd Fylling, næringsrådgiver.

 

Målsetting og satsingsområder

I tråd med kommunes visjon Sammen skaper vi det gode livet, er virksomhet Kulturs visjon å skape det gode kulturlivet på Nesodden.

Nesodden kommune skal skape grobunn for et rikt mangfold av kulturelle aktiviteter og fruktbart samarbeid mellom de ulike retningene innenfor kunst og kultur. Verdiene likeverd, allsidig samfunn, økologisk balanse og nærhet til naturen skal være styrende for utviklingen av Nesodden kommune. Disse verdiene står også sentralt for virksomhet kultur og «Kulturplan 2016-2023»

 

Kulturplan 2016–2023 er retningsgivende og har et langsiktig perspektiv, som skal ivareta Nesoddens mangfold innen følgende hovedsatsingsområder:

 • Kulturarenaer

 • Utleiepolitikk

 • Barn og ungdom

 • 3MIL-prosjektet,

 • Profesjonell kulturutøvelse

 • Kulturbasert reiseliv

 • Utvikling av nye kulturtiltak

 • Utvikling av kulturnæring