Kultur, næring og idrett

Kommunalsjef 
Esther Gilen

Team kultur
Turid Turbekmo, biblioteksjef
Tone Winje, rektor Nesodden kulturskole

 

Team Frivillighet
Steinar Dahlen, virksomhetsleder

 

Team Park, idrett og friluftsliv
Martin Lundquist, virksomhetsleder

 

Næring
Odd Fylling, næringsrådgiver.

 

Målsetting og satsingsområder

I tråd med kommunes visjon Sammen skaper vi det gode livet, er virksomhet Kulturs visjon å skape det gode kulturlivet på Nesodden.

Nesodden kommune skal skape grobunn for et rikt mangfold av kulturelle aktiviteter og fruktbart samarbeid mellom de ulike retningene innenfor kunst og kultur. Verdiene likeverd, allsidig samfunn, økologisk balanse og nærhet til naturen skal være styrende for utviklingen av Nesodden kommune. Disse verdiene står også sentralt for virksomhet kultur og «Kulturplan 2016-2023»

 

Kulturplan 2016–2023 er retningsgivende og har et langsiktig perspektiv, som skal ivareta Nesoddens mangfold innen følgende hovedsatsingsområder:

  • Kulturarenaer

  • Utleiepolitikk

  • Barn og ungdom

  • 3MIL-prosjektet,

  • Profesjonell kulturutøvelse

  • Kulturbasert reiseliv

  • Utvikling av nye kulturtiltak

  • Utvikling av kulturnæring