Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Kommunalområdet helse, omsorg og sosial

Klikk for stort bildeKommunalsjef Helse, omsorg og sosial Anita Nilsen Anja Antonsen  

Kommunalsjef Helse, omsorg og sosial
Anita Nilsen 
Telefon: 48884075

 

 

 

Hovedansvarsområder/virksomheter

 

 

Virksomhet Hjemmebaserte tjenesterVirksomhetsleder Hjemmebaserte tjenester

Ansvar
Praktisk bistand (hjemmehjelp), hjemmesykepleie, psykisk helsetjeneste for voksne. - Klikk for stort bildeVirksomhetsleder Sandra Edvardsen Mette Marit Bratlie

Virksomhetsleder/assisterende kommunalsjef
Sandra Edvardsen Tlf: 40415608 

 • Hjemmesykepleie
 • Praktisk bistand (hjemmehjelp)
 • Trygghetsalarm
 • Matombringing
 • Vestkanten dagavdeling
 • BPA - Brukerstyrt Personlig assistanse
 • Psykisk helse for voksne
        - Rask psykisk helsehjelp
        - Bekkeblomveien
        - Nesoddtangen gård (dagsenter)
 • Rus og psykiatri (ROP)
        - Ambulerende team (rus/psykiatri)
        - Rusteam
        - Østråt
 • Privat avlastning
 • Omsorgslønn
 • Hverdagsrehabiliterings team
 • Palliativt team

     

Virksomhet Forebyggende og behandlende tjenester for voksne

Klikk for stort bildeVirksomhetsleder Else-Maj Bach.jpg MRH Virksomhetsleder - Else Maj Bach Tlf: 40441586

 

 • Tildelingsteam
 • Fysioterapi og ergoterapitjenester voksne
 • Logopedi
 • Demenskoordinator
 • Frisklivskoordinator
 • Turnuslege.

Virksomheten har i tillegg forvaltningsansvaret for fysioterapeuter med kommunal driftsavtaler, fastlegeavtaler, legevakt, miljørettet helsevern, samt er koordinator for sammensatte og komplekse tjenester.

 

 

 

Virksomhet Sykehjem                                                                              

Virksomhetsleder Doreen Thompson                                                             

 

Mer informasjon om Nesoddtunet Helse- og omsorgssenter/ sykehjem  

                                                          

Telefon/ kontaktpersoner sykehjem

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Virksomhet MiljøtjenestenVirksomhetsleder Linda Kjøniksen. - Klikk for stort bildeVirksomhetsleder Linda Kjøniksen. Mette Marit Bratlie

Virksomhetsleder Linda Kjøniksen Tlf: 90574182
 

Virksomheten er en enhet for tilrettelagte tjenester som består av 6 avdelinger. Virksomheten yter tjenester til barn og voksne mennesker med psykisk utviklingshemming/funksjonshemming og har en personalgruppe bestående av: Vernepleiere, spesialpedagoger, sykepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger og fagarbeidere. Det vektlegges en helhetlig tjeneste i virksomheten med fokus på etikk, fag og fagutvikling der selvbestemmelse, brukermedvirkning og mestring er grunnpilarer i tjenesten.

 

 

Virksomhet Integrering og mangfoldKlikk for stort bildeVirksomhetsleder Ingunn Frantzen MRH

Virksomhetsleder Ingunn Frantzen Tlf: 40038098

 

 • Integrering av innvandrere
 • Integrering av voksne flyktninger / familier
 • Integrering av enslige, mindreårige flyktninger
 • Oppfølgingsteam for enslige mindreårige
 • Introsenteret - skole/opplæring for voksne innvandrere

 

 


Søknad og tildeling av helse- og omsorgstjenester

Våre konsulenter i tildelingsteamet mottar og behandler alle søknader og henvendelser om helse- og omsorgstjenester. Informasjon om tildeling av tjenester og søknad


Telefon / kontaktpersonerHelsetjenester for barn og unge.

Barn, unge og familie - en virksomhet under Skole, barnehage og oppvekst.
Forebyggende og behandlende tjenester for barn er organisert under - Barn, unge og familie.

Information in English.