Kommunalområdet eiendom og tekniske tjenester


 

 

 

Kommunalsjef Erik Eidem
erik.eidem@nesodden.kommune.no

 

Hovedoppgaver

Eiendom og tekniske tjenesters kjerneoppgaver er forvaltning, drift- og vedlikehold av kommunale eiendommer og infrastruktur, investeringer i bygg og anlegg, inkludert vei, vann og avløpsanlegg. 

 

Boligadministrasjon av kommunale boliger, dvs. forvaltningen av leieavtalene, og vedlikehold, kjøp og salg av boliger ligger også under kommunalområdet Eiendom og tekniske tjenester. Behandlinger av søknad om boliger og andre sosiale tjenester håndteres av Helse og Omsorg (link)

 

Eiendom og tekniske tjenester ivaretar renhold i kommunale formålsbygg og drifter kommunens maskinpark

 

Kommunalområdet har organisatorisk fordelt arbeidsoppgaver på tre virksomheter:

 

Virksomhetsledere

 • Virksomhetsleder Eiendom: Erik Eidem
  • Grunneierinteresser
  • Formålsbygg
  • Investeringsprosjekter
  • Boligadministrasjon

 

 • Virksomhetsleder Infrastruktur og vannmiljø: Reidun Isachsen.
  • Samferdsel
  • Vann og Avløp

 

 • Virksomhetsleder Teknisk service: Astrid Holum Næss.
  • Maskinpark, herunder verksted og bilhold
  • Hjelpemiddelsentral
  • Renhold

Tjenesteområder