Kommunedirektør og ledergruppe

Kommunedirektør Wenche Folberg er øverste administrative leder av kommunen. Kommunedirektørens oppgaver er gitt i kommuneloven. Direktøren skal påse at saker som skal behandles politisk er ordentlig utredet, og at det som er vedtatt blir iverksatt.
 

Kommunedirektør Wenche Folberg
E-post: wenche.folberg@nesodden.kommune.no
Telefon : 95985438

 

Kommunedirektørens ledergruppe:

 

 

Organisasjonskart (PDF, 85 kB)

 

Organisasjonsoversikt

 

Kommunedirektør Wenche Folberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Nilsen, kommunalsjef Helse, omsorg og sosialRonny Trogstad, kommunalsjef Skole, barnehage og oppvekstAnne Dybevold, kommunalsjef Plan, teknikk og miljøEllen Knutsen, kommunalsjef Kultur, næring og idrett

Esther Gilen, kommunalsjef digitalisering, utvikling og administrasjon. Trond Folckersahm