Kommunedirektør og ledergruppe

Kommunedirektør Wenche Folberg er øverste administrative leder av kommunen. Kommunedirektørens oppgaver er gitt i kommuneloven. Direktøren skal påse at saker som skal behandles politisk er ordentlig utredet, og at det som er vedtatt blir iverksatt.
 

Kommunedirektør Wenche Folberg
E-post: wenche.folberg@nesodden.kommune.no
Telefon : 95985438

 

Kommunedirektørens ledergruppe:

 

 

Organisasjonskart (PDF, 63 kB)

 

Organisasjonsoversikt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esther Gilen, kommunalsjef digitalisering, utvikling og administrasjon. Trond Folckersahm