Utvidelse av kirkegård ved Nesodden kirke

Nesodden kommune overtok sin nye kirkegård 4.8.2015. Den ble vigslet 8. mai 2016.

Kommunen kjøpte grunnen av opplysningsvesenets fond.

 

Det vakre anlegget har plass til 1521 kistegraver og 813 urnegraver, som hver har plass til fire urner. Kirkegården har et eget klokketårn, og en minnelund med et belyst monument.

Berget som dukket opp under arbeidet ble skåret opp, slik at det ble en vannrett og en loddrett flate som vil brukes som minnelund. Kirkegården er beplantet med busker og blomster.

 

For besøkende er det satt opp flere vannposter og hvilekrakker, i tillegg til en egen WC-bygning. 

 

Det er gang og sykkelvei til bussholdeplass i sør, og parkeringsplasser for deg som bruker bil.

 

Totalkostnad for kirkegården var på ca. 25 mill kroner.

 

Her kan du lese mer om Nesodden kirke - www.norgeskirker.no