Nesodden kommune overtok sin nye kirkegård 4.8.2015. Den ble vigslet 8. mai 2016.

Kommunen kjøpte grunnen av opplysningsvesenets fond.