Økonomisk Rådgivning

Klikk for stort bilde

Kontaktperson:

Martha Fyrand
Økonomisk rådgiver
Tlf: 55 55 33 33, E-post: martha.fyrand@nav.no

 

Rådgivning

Økonomisk rådgivning er en gratis tjeneste som ytes ved behov for råd, veiledning eller assistanse i en vanskelig økonomisk situasjon.

Gjeldsordning

I tillegg er det slik at gjeldsordningsloven gir deg som har alvorlige gjeldsproblemer mulighet til å få kontroll over din økonomi.

Dersom du er varig ute av stand til å betale gjelden din, kan du søke om gjeldsordning. Du kan få gjeldsordning uansett hva gjeldsproblemene skyldes. Det er ikke noe minimumskrav til inntekter eller gjeld. Loven gjelder for alle typer gjeld, også skattegjeld og annen gjeld til det offentlige.

 

Les mer om økonomisk rådgivning på NAV sin hjemmeside.