Sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er en del av samfunnets økonomiske sikkerhetsnett og skal sikre at alle har nok midler til livsopphold. Hjelpen er ment å være midlertidig og skal bidra til å gjøre deg økonomisk selvhjulpen.

Det gis råd og veiledning i forbindelse med behandling av søknaden, eksepelvis vedrørende reduksjon av utgifter og/eller økning av inntekter, tilpasning av skattetrekk og andre påleggstrekk.

 

Hvis du oppfyller vilkårene i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen og ikke har andre muligheter til å forsørge deg, har du krav på økonomisk stønad.

Hvordan få tjenesten:

Søker må fylle ut søknadsskjema og levere dokumentasjon på inntekter og utgifter, se eget skjema. Fra en komplett søknad er levert, skal det ikke gå mer enn tre uker før du får svar. Vedtaket sendes til søker i posten, og eventuell utbetaling skjer fortløpende via bakenes betalingssentral.

 

Søknad om økonomisk stønad

 

 

Hva forventer vi av deg / betingelser for å få tjenesten:

Du må være nøyaktig med å fylle ut alle rubrikker i søknadsskjemaet og levere nødvendig dokumentasjon. Du må samarbeide med saksbehandler for råd og veiledning, for på den måten gjøre det du kan for å bli fortest mulig selvhjulpen. Alle andre muligheter skal være prøvd, før sosialhjelp kan innvilges.
Se veiledning (PDF, 55 kB)

 

Søknad:

Søknaden sendes NAV Nesodden, Postboks 33, 1451 Nesoddtangen

For mer informasjon om dine rettigheter - Til NAV