NAV Nesodden

NAV-kontorene skal ivareta kommunens oppgaver etter lov om sosiale tjenester i NAV.

 

KontaktinformasjonNAV-logo - Klikk for stort bilde

NAV leder, Ole Jaasund.
Kontorets e-post: nav.nesodden@nav.no

Telefon: Hovednummer 55 55 33 33

 

Sosialavdelingen

yter lovpålagte tjenester etter sosialtjenesteloven og introduksjonsloven. I tillegg administrerer vi Husbankens ordninger som startlån, bostøtte og boligtilskudd (etablering og tilpasningstilskudd).

 

I NAV Nesodden har vi disse tjenestene

 

 • Arbeidsavklaringspenger
 • Dagpenger ved arbeidsløyse
 • Sykepenger
 • Uførepensjon
 • Ytelser til enslige forsørgere og etterlatte
 • Boligvirkemidler
 • Forvaltning av brukernes konti
 • Gi råd og veiledning til brukere
 • Gjeldsrådgivning
 • Husbankens virkemidler
 • Individuelle planer
 • Integrering (Ansvaret er flyttet til egen avdeling -  Integrering og mangfold
 • Kvalifiseringsprogrammet
 • Rustiltak
 • Økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester
 • Familieytelser
 • Yrkesskadeytelser
 • Ytelser knyttet til alder
 • Forvaltning av Kjelsens legat

 

Lovgrunnlag

Ansvarlig NAV Nesodden. Sist endret 28.03.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering