NAV Nesodden

NAV-kontorene skal ivareta kommunens oppgaver etter lov om sosiale tjenester i NAV.

 

KontaktinformasjonNAV-logo - Klikk for stort bilde

NAV leder, Ole Jaasund.
Kontorets e-post: nav.nesodden@nav.no

 

Avdelingsleder sosial og arbeid: Åse Tea Bachke

 

Telefon: Hovednummer 55 55 33 33

 

Avdeling for sosial og arbeid

yter lovpålagte tjenester etter sosialtjenesteloven  I tillegg administrerer vi Husbankens ordninger som startlån, bostøtte og boligtilskudd (etablering og tilpasningstilskudd).

 

NAV Nesodden har disse tjenestene

 

Kommunale tjenester

 

Statlige tjenester og ytelser

  • Arbeidsavklaringspenger
  • Dagpenger ved arbeidsløyse
  • Sykepenger
  • Uførepensjon
  • Ytelser til enslige forsørgere og etterlatte
  • Familieytelser
  • Yrkesskadeytelser
  • Ytelser knyttet til alder

 

NAVs samarbeidspartnere

NAV samarbeider med Nesodden kommune om rustiltak, psykisk helse for voksne, integrering og mangfold og barnevern.

 

Lovgrunnlag

 

Fant du det du lette etter?